Rejestracja na black horns cup 2024 / registration for black horns cup 2024

https://www.blackhornscup.com/page-zTV8i9

Liczba miejsc w otwartej rejestracji jest ograniczona. Jeżeli zabraknie dla ciebie miejsc w konkurencjach, zapraszamy do skorzystania z listy rezerwowej. Link poniżej.

The number of places in open registration is limited. If there are no places for you in the competitions, please use the reserve list, Link below.